Egeekspress

KARARLILIKLA VE AZİMLE ÇALIŞACAĞIM…SÖZ!

KARARLILIKLA VE AZİMLE ÇALIŞACAĞIM…SÖZ!
Bu haber 10 Ekim 2018 - 8:52 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Bahri Yalaz… Ben tanıdım, tanıyalı, politikanın içindedir ki,  neredeyse, 25 yıllık bir zaman diliminden bahsediyorum…  Merhum Babam’ın gelip 35 sene önce Urla’ya yerleşmiş olması bizim de bu ilçeye bağlanmamızın nedenidir. Önce gelip gittikçe, sonra tamamen evimi bu ilçeye taşıdığımda, ilk dostlarım, babamın yakın arkadaşlarıydı elbette…

Bahri Yalaz baba dostumdur… Yıllar içinde bu dostluğu pekiştirdik.  Öncelikle iyi bir sosyal demokrattır… En iyi taraflarından birisi, eleştirilere  tahammüllü olmasıdır ki; bir siyasetçi için bu iyi bir özelliktir. Bahri Yalaz ile yıllar içinde ters düştüğümüz pek çok konu olmuştur. O’nu zaman zaman en sert şekilde eleştirdiğim de olmuştur ama, birbirimize küsüştüğümüz hiç olmamıştır. Onun eleştirileri, dikkatle dinlemesi, başkalarının fikirlerini sabırla dinlemesi, hatalarını görmesi önemli özelliklerindendir…

Bahri Yalaz, doğma büyüme Urlalıdır ve, onu bu ilçede herkes tanır, o da en azından bu ilçenin yaşayanlarını neredeyse isim isim bilir…

Yalaz bu dönem, Belediye Başkan aday adayı… İlçenin, belediye yönetiminden memnun olmadığını hepimiz biliyor olsak da, Yalaz o konuya hiç girmemeyi tercih ediyor… “Herkes elinden geleni yaptı.  Benim aday adayı olarak ortaya çıkmam, Sibel Hanım’ı başarısız ilan ettiğimden değil… Belki de kendimin daha iyi hizmetler verebileceğine inanıyorum. Bu makamlar hizmet makamlarıdır.  Kimsenin sahiplenebileceği yerler değil. Kendisinden daha başarılı bir belediye başkanı o koltüuğa otursa, çok eminim, Sibel Hanım hepimizden çok sevinir. Çünkü o da Urlalı, hizmetleri tabii ki olmuştur, hataları tabii ki olmuştur. Hepimiz insanız. Ama şimdi bir çok aday adayı var ve bu kadar çok aday adayı olmasını Sibel Hanım’ın başarısız olmasına bağlamak haksızlıktır” diyor ve ekliyor; “Kararlılıkla ve azimle çalışmak için Urla’ya, Urlalılara söz veriyorum”

Bahri Yalaz Atatürkçü bir siyasi çizgiyi bırakmadan artık tecrübeli politikacılar sınıfına atlamış,  ilçeye birkaç dönem meclis üyesi, partisine ilçe başkanı olarak değerli hizmetler vermiş bir kişi…

“İlkeler” diyor Bahri Yalaz… Ve kent yönetiminde benimsediği ilkeleri sıralamadan önce; ekliyor:

“Bu ilkeler benim olmazsa olmazlarımdır”

Nedir peki bu ilkeler?

Şöyle sıralıyor:

-Tarihi, kültürel ve çevre değerlerine sahip çıkmak

-Kent estetiği ve doğayı gözetmek

-Kalkınmayı sağlayacak projeler yapmak ve uygulamak

-Sorunlara çözüm olmak

-Vatandaşların memnuniyetini esas almak

-Samimi ve adil olmak

-Sosyal belelediyecilik ilkelerini uygulamak

-Katılımcı anlayışla şefFaf ve hesap verebilir olmak.

Tabii bu ilkeler,  onlara dayalı amaçları taşıyor sohbetimize… Bahri yalaz,  “Önce Cumhuriyet ideallerini kucaklayan sosyal belediyecilik anlayışı” diyor!  Sonra da sözlerini baktın nasıl sürdürüyor:

“Öncelikle çağdaş bir belediyecilik anlayışı geliştireceğiz. Bunu sosyal belediyecilik ilkeleri ile yoğuracağız. Doğru, yalansız, tarafsız, eşit, bir yönetim sergileyeceğiz.  İşi için belediyeye giren vatandaşlar, güler yüzlü insanlarla karşılaşacaklar.   İlgili, bilgili, eğitimli, vatandaşı anlayan, sabırlı, bir personel ile vatandaşlarımızı mutlu etmek, onlara belediyede yabancı gibi muamele etmemek en birinci amacımız. Neticede bizler hizmet etmesi gerekenleriz, onlar da hizmet alması gerekenler… Bunu unutmadan, bunu hissettiren bir anlayıştan söz ediyorum”

Peki bunlar iyi bir belediyecilik için yeterli mi?   Bahri Yalaz bu sorunun cevabını verirken, “Elbette değil… Hizmet sınırsız bir kavramdır.” Diyor ve ekliyor;

“Önceliklerimizden bahsediyoruz… Urlamız kim ne derse desin, coğrafyasıyla, tarihi zenginlikleriyle tertemiz havasıyla, Ege’nin göz bebeğidir. Zengin bir kültür alt yapımız var. Sanata düşkünlüğümüz var. Üniversitemiz var. Hala daha tarım yapabilme şansımız var. Denizlerimizde bolca balığımız var.  Hala daha hayvancılık yapabilecek alanlarımız var. Ve her şeyden önemlisi, İzmir’e bu kadar yakın olmasına rağmen, hala ana dokusunu koruyarak bu kenti, hem turizm, hem sanat kültür, hem dinlence, hem eğlence, hem tarım, kenti olarak geliştirme, yerel ekonomisini güçlendirme  şansımız var… Amma bu şansın daha bir on yıl süreceğini sanmıyordum.”

Bahri Yalaz’a göre, belediyecilik, şeffaflık gerektiriyor. Belediye Başkanı’nın koltuğa oturduğu andan itibaren, kendisini halka adaması gerektiğini söylüyor. Halka daha yakın, halkın sorunlarını bizzat kendisinin dinlemesinin çok önemli olduğunun altını çiziyor ve  “Amacımız; Katılımcılığa, hesap verebilirliğe, şeffaflığa, ölçülebilirliğe ve uzlaşmaya dayalı; dinamik, esnek, demokratik, çevreci Urlayı ve kurumsallığı dikkate alan belediyeciliğin önemli araçlarından biri olan stratejik planlar ve stratejik yönetim ile bu ilçenin yarınlarını inşa etmek istiyoruz. Çünkü bir dönüm noktasındayız. Bu gün yapılacak yanlışlar, yanlış uygulamalar, bilinçsiz popülist faaliyetler bu ilçeye  geriye dönüşü olmayan zararlar verir. İşte bu yüzden;

 Kırsal kalkınmaya,

Kültür ve turizme,

Jeo termal kaynaklara,

Sürdürülebilir enerjiye,

Üniversitelere,

Eğitim ve spora,

Çevreye,

Sağlık Ve sosyal hizmetlere

Şehircilik, Ulaşım ve İmar Hizmetlerine azami önemi vermeliyiz ve bu konularda çağdaş hizmetler üretmeliyiz. Bunları yapacağız… Değişik bir belediyecilik anlayışı ile önemli hizmetler vermek için aday adayıyım” diyor… Ve aşağıda okuyacağınız özet bir programını sunuyor bize…

Kırsal Kalkınma

Orman idaresinden uzun tahsis süresi ile alınacak arazilerde ürün veren ağaçlandırmaların yapılması. Kurulacak kooperatifler ile de köylümüzün gelir elde etmesinin önün açılması.

İyi tarım ve organik tarım gibi yeni tarımsal üretim modellerini teşvik etmek amacıyla bölgede bu üretim uygulamalarına geçişin uygun olduğu tarım alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması.

Kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çevreci tarım uygulamalarının geliştirilmesi.

 Zeytin başta olmak üzere tarım ürünlerinin bilimsel verilerle islahının sağlanması

Bağcılığın  desteklenmesi, şarapçılıkta bir dünya markası olması yolunda gerekli çalışmaların yapılması.

Urla’da hayvancılık üretimini teşvik amacıyla kurulan kooperatiflerin dünya standartlarına getirilmesi, Üretici kooperatiflerinin desteklenmesi.

Bütün üretim kalemlerimizle ilgili ilgili gerekli tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması.

 Kültür ve Turizm

Turizm ve reklerasyon faaliyetleri ile bunlarla ilgili hizmetlerin iyileştirilmesi

Kırsal alanlarda turizmde yapılanma ve fon yaratma, Potansiyeli olan bölgelerde turizme uygun alt ve üst yapı geliştirme modellerinin oluşturulması.

Yerel kaynak ve kapasiteler entegre edilerek, bölgesel turizmi geliştirme amaçlı ulusal; uluslararası turizme yönelik alternatifler yaratılması.

Turizmin ekonomik ve çevresel etkilerinin tespiti ve takibinin kurumsallaştırılması

Tarım odaklı kırsal nitelikli turizmin (Agro-Turizm) geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, Kentsel ve arkeolojik alanlarda kültür turizmini geliştirilmesi

Gastronomi turizmi için gerekli yatırımların yapılması

 Diğer turistik ürünlerle entegrasyonu sağlamak üzere projeler yapılması.

Günü birlik turizmin geliştirilmesi

Urlanın tanıtımı için fonksyonel kardeş kentler birliği oluşturarak Urlanın Avrupa ve dünya ile entegrasyonunun sağlanması

 Urlanın etkin tanıtım planının oluşturulması

Aquapark

Şarap ve Lezzet yolculuğu Turları

Uluslararası gastronomi ve şarap festivali

3 Boyutlu masal müzesi

Üretimde Kadın eli kadın koperatifi

Urla sanat evi

Doğa ve kamp turizmi

Balık avı turları

Bisiklet turları

Doğal tarım festivalleri(Üzüm, Enginar,zeytin vs.)

Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi

Jeotermal kaynakların değerlendirilerek halka ve turizme kazandırılması.

Sürdürülebilir Enerji

Sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmak konusunda önemli katkı sağlamak amacıyla rüzgar, güneş, vs. kaynaklara dayalı yerel ve yenilenebilir enerji yatırımlarının, kurulan kooperatifler çatısı altında değerlendirilmesi

Üniversite

 Günümüz bilgi toplumunun en önemli kurumlarından biri üniversitelerdir. Üniversiteler, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda, kuruldukları kentin, ülkenin, hatta dünyanın gelişimine önemli katkılar sağlamaktadırlar. Yüksek Teknoloji üniversitesi önemi itibari ile Urlamız için çok büyük şanstır.  Bunun bilinciyle üniversite belediye işbirliğinin geliştirilip etkinleştirilmesi.

 

Eğitim ve Spor

Urlamız’da yaşayan çocuklarımızı ve gençlerimizi spora kazandırılması.

Spor ve sosyal branşlarda halk eğitim işbirliği ile yaz okullarının açılması.

Halk eğitim isbirligi ile ücretsiz,meslek, teknik, hobi, kisisel gelişim kurslarının açılması.

Sosyal ekonomik düzeyi dez avantajlı ve başarılı öğrencilere destek verilmesi amacıyla kaynakların sağlanması için projeler üretilmesi.

Çevre

Kentsel politika ve hizmetleri geliştirme ve uygularken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı belediyecilik yapılması.

Tek tek vatandaşlarda ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığının oluşturulması

Sürdürülebilir nitelikli bir kentsel çevrede yaşama bilincinin geliştirilmesi

doğa ile uyumlu,doğayı koruyan çevreci politikalar/program ve projeler ile yaşamın desteklenmesi.

Çevreci etkinlikler, eğitimler,

Geri dönüşüm ve atık yönetimi

Daha yeşil bir Urla için ağaçlandırma çalışmaları

Kent merkezi güzelleştirme

Plajların islahı bakımı

Botanik park

Zeytin evi

Hobi bahçeleri

Doğa dostu araç gereçlerin kullanımı

Şehircilik, Ulaşım ve İmar Hizmetleri

 Ülkemizin en nitelikli mimar ve şehir plancılarını yetiştiren, YükseTeknoloji üniversitesi ile işbirliği içerisinde, tamamen bilimsel temellere dayalı, Urlamızı geleceğe taşıyacak büyüme planlarının yapılması.

 Kentsel mimari tasarımların yapılıp, mimari  bütünlüğünün, görsel zenginliğinin oluşturulması.

Temizlik hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli ekipmanların hızla alınarak, bu hizmetin eksiksiz yürütülmesi

Urlamız’da kangren haline gelen otopark sorununu çözmek için mülkiyeti belediyemize ait olan eski pazar yerinde 1000 araçlık yer altı halk otoparkının yapımı… Bu otoparktan vatandaşların en ucuz ve kolay şekilde faydalanmasının sağlanması.

Su kaynaklarının verimliliğinin artırılması

Ulaşım, yol, altyapı sorunlarının çözümünde yetkili makamlarla Urlanın menfaatleri korunarak uyumlu çalışmaların yürütülmesi.

İnternet alt yapısının güçlendirilmesi

Metropol ilçe olan Urlamızın otaban ücreti ödemesi hukuka aykırıdır. Bu yanlışın düzeltilmesi için gerekli hukuki ve siyasi mücadelenin yapılması.

 Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Sosyal demokrat ve katılımcı belediyecilik anlayış içinde , engellilerin, çocukların, yaşlıların, öğrencilerin hayvanların, kadınların ve tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla sağlık ve sosyal hizmet alanlarında alanında kalıcı ve kaliteli hizmetlerin sunulması

Ücretsiz yaşlı bakım hizmetleri

Ücretsiz veteriner hayvan barınak hizmetleri

Ücretsiz sağlık danışma merkezi

Ücretsiz cenaze taziye hizmetleri

Urla sağlık köyü

Engelsiz Urla

Urla ve köyleri halk meclisi

Üretimde Kadın eli kadın koperatifi

Dost eli yardım merkezi

Ücretsiz wifi 

    Bahri Yalaz, Belediye Başkanlığı konusunu oldukça önemsiyor. “Şehrin emin kişisi olarak çalışmak, vatandaşların sorunlarını çözmek, onların yaşamlarını kolaylaştırmak, ilçemizi yarınlara, geleceğe hazırlamak çok önemli.” diyor…

Bunları söylerken, yapılacak yanlışlardan artık dönülmesinin zor olduğunu da belirtiyor ve Urla’yı bundan sonra yönetecek kişilerin yanlış yapma lüksü olmayacağını da tekrar ediyor…

Öte yandan çok sayıda aday adayı olduğunu ifade eden Bahri Yalaz, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Bu bir yarış. Gerçekten kutsal bir görev için talip olmuş arkadaşlarımızı gördükçe göğsüm kabarıyor. Aday adayı sayısı beni rahatsız etmez, mutlu eder. Hepsine de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Ben kendi adıma, kim aday olursa, onun arkasında durup çalışacağım. Aynı hassasiyeti diğer arkadaşlarımın da göstereceği konusunda en küçük bir şüphem yok”

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
istanbul escort istanbul escort